Privacy statement

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel worden opgeslagen als er een website bezocht wordt. Om een website goed te laten functioneren zijn cookies vaak nodig en worden deze gebruikt om de website te optimaliseren.

Er zijn diverse cookies met verschillende doeleinden. Op de website van All About Cookies vind je meer informatie over de verschillende soorten cookies.

Waarvoor gebruikt Ayold cookies?

Op de websites van Ayold worden cookies gebruikt om de website constant te kunnen verbeteren. Daarbij analyseren wij hoe de bezoekers de website ervaren. Wij slaan nooit persoonlijke gegevens op en verzamelen deze dan ook niet.

Van welke cookies maakt Ayold gebruik?

Zoals hierboven benoemd wordt, worden er via de websites van Ayold geen persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen. Van de volgende cookies wordt er gebruikt gemaakt op de websites:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig om een bezoeker van de website door de website heen te kunnen laten navigeren.
 • Performance cookies: deze cookies geven ons inzicht hoeveel bezoekers er op de website zijn geweest, waar ze op de website zijn geweest en bijvoorbeeld hoelang zij op een pagina zijn geweest. Wij gebruiken Google Analytics om dit in kaart te brengen. Hiervoor hebben we de volgende stappen doorlopen:
 1. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het ‘Amendent gegevensverwerking’ voor de websites van Ayold is geaccepteerd op 26 maart 2018.
 2. We delen geen gegevens met Google voor advertentiedoeleinden. Net als bovenstaande opties hebben we de optie om gegevens met Google te delen voor advertentiedoeleinden uitgeschakeld.
 3. De niet persoonlijke gegevens in Google Analytics bewaren we maximaal 26 maanden. Dit geeft ons het noodzakelijke inzicht om de website te kunnen verbeteren en om daarmee aanpassingen op langer termijn te kunnen analyseren. Na 26 maanden worden de gegevens automatisch gereset.
 • Affiliate cookies
 1. AWIN: AWIN, voorheen Zanox, is een affiliate netwerk dat registreert wanneer een bezoeker van de website van Ayold na een doorverwijzing een transactie voltooid op desbetreffende website. Bekijk de website van Awin: https://www.awin.com/nl

We raden je aan om het privacy statement van desbetreffende webshops en websites waar je eventueel een aankoop verricht, goed door te nemen. De cookies van deze affiliate netwerken zijn geplaatst op de websites en webshops waar Ayold mee samenwerkt.

Hoe kan je de cookies beheren?

Vanwege het feit dat je reclames te zien krijgt in advertentieblokken op de websites van Ayold, zijn de websites gratis te bezoeken. De advertenties worden door Google afgestemd op jouw interesses. Je hebt de mogelijkheid om de cookies uit te schakelen, waarna je alsnog advertenties te zien krijgt, maar die niet meer van toepassing zijn op jouw interesses. Voor elke browser gelden andere aanpassingen voor cookies: zo zijn er browsers die cookies automatisch accepteren, maar ook browsers die een melding geven als er cookies gevonden worden. Bekijk de mogelijkheid van instellingen van de browser die jij gebruikt:

Meer informatie over het beheren van jouw cookies op verschillende apparaten of met verschillende browsers vind je op de pagina over het managen van cookies van de website van All About Cookies.

Je kunt ook via de website YourOnlineChoices.com aangeven van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

Extra toelichting – Privacy statement

Alle gegevens die u ons toevertrouwt zijn beschermd en kunnen niet door derden worden misbruikt. Wij hanteren strikte privacy en geheimhouding voorwaarden.De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Zo brengen wij u in contact met de juiste door u aangegeven coating partner. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten.

Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen. De over uw bekende informatie kan door ons voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een individu, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel personen bezoeken de site, uit welke regio komen deze bezoekers, et cetera. Deze informatie stelt ons in staat onze diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen.

Extra toelichting – Google Analytics en  tracking cookies

Via onze website wordt een aantal cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, “Search Console”-dienst en van het Engelse bedrijf A1 webstats als deel van de “A1 webstats-dienst”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en welke bedrijven er op de website zijn geweest. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een online dienstverlener (zoals Ayold) op computer of op een ander apparaat van de bezoekers van de website wordt geplaatst.

Cookies kunnen informatie verzamelen over de gewoontes van de bezoekers met betrekking tot het gebruik van de desbetreffende internetsite, door de activiteiten van hun terminal of ander apparaat op die site in kaart te brengen, bijvoorbeeld wanneer er aankopen worden gedaan. De website maakt voornamelijk gebruik van cookies om optimaal gebruik te maken van de website en om gegevens te verzamelen waarmee wij onze diensten kunnen verbeteren. Wij kunnen u niet identificeren als individu door middel van de gegenereerde cookies wanneer je alleen een van onze sites bezoekt.

Formulieren op website van Ayold

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in onze Google-oplossingen en Salesforce-Oplossing en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag alleen aan bij de afdeling inside sales. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek of om te kunnen delen met een coating bedrijf die het contactverzoek beter kan behandelen. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.


Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina (Ayold B.V.);
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Bij eventuele vragen over ons privacy statement kan je altijd contact opnemen via info@ayold.com