Het schrijven van een coating advies door een coating consultancy bureau

De benodigde coating expertise in een gedegen coating advies

Het navigeren door de enorme wereld van coating en dan de juiste vinden voor uw project is nog niet zo makkelijk. Het is niet simpelweg een coating kiezen en vervolgens aanbrengen, er zijn tal van factoren en elementen om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de ondergrond, omgeving, het gebruik, laagdikte en applicatiemethode om er maar een paar te noemen. Een ervaren gids is voor het beste resultaat geen overbodige luxe. En laat dit nu precies het nut zijn van Coating consultancy (coating advies).

In dit artikel beschrijven we de verschillende manieren waarop een coating consultant u kan assisteren met uw project en wat u mag verwachten van een gedegen coatingadvies.


Wat u mag verwachten van een coating consultancy adviesbureau

Een coatingadviseur heeft een breed takenpakket. De beste coating voor een project bepalen is namelijk altijd maatwerk, helemaal bij complexe coatingprojecten in de industriële- en marine/ scheepvaart sector. De adviseur moet de technische, operationele en budgettaire vereisten van het project door en door kennen, weten wat de sterke en zwakke plekken zijn van een coating en altijd op de hoogte zijn van de meest recente wet- en regelgeving van het land en de sector. Een coating consultancy adviesbureau zet kennis en expertise in bij ieder onderdeel van het coating proces:

Coating consultancy

Coating consultancy kan tijdens iedere fase van een project worden ingezet

  • De ontwerpfase / design optimalisatie – Een coatingadviseur analyseert en evalueert technische tekeningen en bouwplannen om mogelijke coatingrisico’s in kaart te brengen en adviseert vervolgens over alternatieven of te treffen maatregelen. Ook geeft hij/zij advies over de meest efficiënte planning om de kosten te minimaliseren en de prestaties te maximaliseren.
  • De planningsfase / kostenraming  – Kostenramingen zijn nodig voor budgetteringsdoeleinden en als verificatie van aanbiedingen van aannemers.  In de planningsfase wordt er een kostenraming gemaakt maar ook een specificatie geschreven met daarin alle projectdetails. Documentatie, materiaalselectie, projectbeheer beschrijving, testspecificaties en onderhoudstrategieën komen allemaal aan bod bij een coating advies in de planningsfase. Op deze manier ontstaan er geen misverstanden over de uiteindelijke prijs en kwaliteit van een project bij alle deelnemende partijen.
  • De applicatiefase / coating inspectie – Inspecties hebben tot doel om te verifiëren of het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf overeengekomen regels en voorwaarden (planningsfase) deze controle wordt uitgevoerd door gecertificeerde coatinginspecteurs en omvat inspecties op gebied van voorbehandeling, klimatologische omstandigheden, de laagdikte, doorharding, hechting, kleur en kleurverschillen.
  • Schadeanalyse / evaluatie – Mocht een project onverwacht falen en is er geleden schade dan kan een coating consultancy adviesbureau schadeanalyses uitvoeren. Dit helpt in kaart te brengen waar het is misgegaan. Dit hoeft namelijk niet altijd het falen van de coating zelf te zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verkeerd coating advies, een gewijzigde gebruiksparameter van een installatie of zelfs fouten tijdens de fabricage van de coating.

5 redenen om gebruik te maken van professioneel coating advies

Een coatingadviseur kunt u op ieder moment van een project inschakelen. Aan hem of haar de taak om u te adviseren over de beste coatingoplossing bij iedere stap. In deze gevallen is het altijd verstandig om van de diensten van een coating consultancy adviesbureau gebruik te maken:

  1. U bent op zoek naar technische kennis bij het uitzoeken van coatings, aanbrengmethoden, producten en diensten.
  2. De wet- en regelgeving van een bepaalde sector of nieuw exportland moet worden uitgezocht en gehandhaafd tijdens het project
  3. Ontzorging op gebied van materiaal, coating, aanbiedingen van aannemers, prijsonderhandelingen etc. is gewenst
  4. U zoekt assistentie bij het maken van een gespecificeerde kostenraming en/of projectplanning
  5. Onafhankelijke inspectie, evaluatie of schade analyse is vereist bij een conflict

Met name in de sectoren offshore nieuwbouw, marine, infrastructuur, woningbouw, chemie, petrochemie is het inschakelen van een coating adviesbureau in een zo vroeg mogelijk stadium wenselijk. In deze sectoren heeft men namelijk te maken met bouwbesluiten, strikte regelgeving, eisen omtrent brandwerendheid, corrosiebestendigheid en chemische weerstand. Eventueel falen van de coating of het coatingproces kan in deze gevallen tot grote financiële en/of personele schade leiden.

Bent u op zoek naar betrouwbare coating consultancy van ervaren coating adviseurs? Neem vrijblijvend contact met ons op via de button onderaan deze pagina of onze contactpagina. Wij brengen u dan vrijblijvend in contact met een gecertificeerd coating adviesbureau.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *