Brandwerende coating

Brandwerende coating in trappenhuis

Laten aanbrengen van brandwerende coating | Brandwerend spuitwerk

De materialen van het brandwerende systeem worden aangebracht op de bouwplaats, in de fabriek óf een combinatie van beide. Applicatie kan plaatsvinden met ‘airless’ spuitapparatuur; dit wordt brandwerend spuitwerk genoemd. Of door brandwerend schilderen met de kwast of roller.

Het aanbrengen van brandwerende coating is specialistisch werk. Het gebeurt onder strenge controle. Dit omdat elk staalprofiel, houtsoort en andere materiaalsoorten een eigen laagdikte van brandwerende coating vereist.

Sommige professionele bedrijven leveren na de klus ook een certificaat af. Zo heeft u als bedrijf een ‘soort’ garantie van brandwerendheid.

Als de brandwerende coating met een ‘airless’ spuit wordt gespoten moet de aanbrenger sowieso in het bezit zijn van een speciaal trainingscertificaat van de leverancier. Hiermee bevestigt de leverancier dat de aanbrenger gespecialiseerd is in het aanbrengen via deze techniek.

Bij brandwerend schilderen met een kwast en/of een roller wordt aangebracht hoeft dit niet persé. Wel moet de aanbrenger goed op de hoogte zijn van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier en kennis hebben van de specifieke eigenschappen van de coating die wordt aangebracht.

U mag altijd vragen naar deze kennis/certificaten als u een extern bedrijf inschakelt voor uw project!

Prijzen van brandwerende coating producten

Omdat brandwerende coating aan veel regelgeving moet voldoen is het belangrijk om goed advies in te winnen. De materiaalsoort, oppervlakte en huidige staat van afwerking bepaalt onder andere de prijs. Om toch een richtlijn te geven van brandwerend schilderwerk hebben we hieronder een paar voorbeelden van coatingsoorten en kosten geplaatst.

Merk
Soort
Prijs
FSIBrandwerende coating hout€ 82,58 per 5 kg
PromatectBrandwerende plaat
(tbv staalbekleding)
€ 13,82 per m2
UnithermBrandwerende coating staal€ 247,30 per 12 kg


brandwerende coating

Wat is brandwerende coating?

Brandwerende coating zorgt ervoor dat hout, staal en andere materiaalsoorten langer bestand zijn tegen vuur en hitte. Het belangrijkste doel van een brandwerende coating is het zorgen voor meer veiligheid. Bijvoorbeeld door het verlengen van de betrouwbaarheid van de constructie in een gebouw.

Dit kan voor kostbare tijd zorgen in brandsituaties. Tijd om bijvoorbeeld personen te evacueren. Brandwerende coating en brandvertragende verf is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en is toepasbaar op veel oppervlakken.

De meest gebruikte soorten zijn:

 • opschuimende verf
 • zwelpasta
 • spuitmortel
 • kit

Brandwerende eisen in drie categorieën

 • Minimaal 30 minuten brandwerendheid (wordt in de praktijk steeds minder gedaan)
 • Minimaal 60 minuten brandwerendheid (de minimale standaard in het huidige bouwbesluit)
 • Minimaal 120 minuten brandwerendheid

Met brandwerendheid bedoelen we het minimale aantal minuten voordat de dragende constructie bezwijkt door de hitte van de brand. Meestal is dit 60 minuten. Het is altijd belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze regelgeving.

Regels omtrent brandwerende coating steeds belangrijker

De vraag naar brandwerende coating neemt toe. De kwaliteit van deze producten is in de laatste jaren ook enorm toegenomen. De Europese testnorm heeft hier flink aan bijgedragen. We verwachten binnenkort zelfs een nieuwe en nog strengere Europese productnorm.

De Europese productcertificering en bepaling van de prestaties (onder meer duurzaamheid) van brandwerende coatings staat in een document genaamd ETAG 018 Fire Protective Products.

Deze productnorm geeft aan hoe het aanbrengen moet worden uitgevoerd en wat de verplichte meet- en controlepunten voor, tijdens en na de uitvoering zijn.

Kwaliteitsrichtlijnen brandwerend schilderen

De Europese en Nederlandse kwaliteitsrichtlijnen zijn er voor de volgende drie onderdelen:

eubrandveiligheid

EU testnormen zijn belangrijk bij applicatie

 1. Primer;
 2. Eén of meerdere lagen brandwerende coating;
 3. Toplaag, (alleen als dit uit corrosieve of esthetische overwegingen moet worden aangebracht).

Om deze richtlijnen te waarborgen moeten leveranciers en uitvoerders (applicateurs) zich hier aan houden. De leverancier is verantwoordelijk voor:

 • Levering van hoogwaardige materialen
 • Overdracht van verwerkingsvoorschriften
 • Vaststellen van laagdiktes
 • Maken en verstrekken van testrapporten.

De applicateur is verantwoordelijk voor:

 • Kwaliteit van het aanbrengen en uitvoeren;
 • Het doen van inspecties en kwaliteitsmetingen;
 • Maken van een grondig inspectierapport en dit overdragen aan de bouwinspecteur.

Staal beschermen tegen brand met brandwerende coating

Een brandwerende coating voor staal en op staalconstructies zorgt voor een langere draagkracht. Brandwerende coating (ook wel brandwerende verf staal genoemd) voor staal is een dunne laag dat op een staalconstructie wordt aangebracht. Bij hoge temperaturen zwelt de laag op zodat het de ondergrond langer bestand maakt tegen brand. Brandvertragende coating voor staal kan niet voorkomen dat staal vlam vat. Wel kan het voor extra tijd zorgen in brandsituaties. Tijd om bijvoorbeeld personen te evacueren. Brandwerende coating in het algemeen is zowel te gebruiken voor de particuliere als de zakelijke markt en is toepasbaar op veel oppervlakken.

Bij brand en hoge temperaturen komt er een schuimlaag

Om een staalconstructie bestand te maken te maken tegen brand wordt deze vaak met een speciale brandwerende coating voor staal bewerkt. Brandwerende coating voor staal reageert onder invloed van warmte en blaast zich op tot een dikke schuimlaag. De isolerende werking van dit schuim beschermt de constructie een aantal minuten tegen de kritieke temperatuur waarbij het zou bezwijken.brandwerende coating multifire

Brandwerende coating voor staal heeft de volgende eigenschappen:

 • Erg licht
 • Naadloos aan te brengen
 • Duurzaam en stootvast
 • Mogelijk om een toplaag in een RAL-kleur aan te brengen op de zichtbare delen
 • Staalprofiel neemt maar een klein beetje in omvang toe
 • Brandweerstand kan tot 120 minuten brandwerend worden gemaakt
 • Applicatie vooraf in de fabriek is mogelijk

Veiligheidseisen en nieuwe wetgeving per 1 januari 2018

Panden in Nederland moeten zich aan strenge brandveiligheidsvoorschriften houden. Al in de bouwconstructie moet een bouwbedrijf hier rekening mee gehouden.

De Kennisgroep Brandwerende Coating introduceerde in februari de ‘Checklist voor de private kwaliteitsborging van brandwerende coating op staalconstructies’. De checklist anticipeert op de nieuwe wetgeving per 1 januari 2018.

Als vervolg op de checklist wil de Kennisgroep een model-garantiecontract opstellen en publiceren. In dit model worden de garanties omschreven op uitgevoerde werkzaamheden in de verschillende toepassingsfasen en de posities daarbij van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zodra deze beschikbaar is kunt u deze via deze pagina downloaden.

Het bouwbesluit | Brandwerendheid van staal

In Nederland staat in het wettelijke bouwbesluit duidelijk omschreven aan welke eisen het pand moet voldoen. Overal waar staal gebruikt is moet de staalconstructie beschermd worden met brandwerende staal coating. Een opschuimende laag, de staal coating die opzwelt en daardoor een isolatielaag vormt, bepaalt de brandvertragingstijd. De brandvertragingstijd delen we in als brandwerende klassen:

 • Brandwerende klasse van minimaal 30 minuten brandwerendheid
 • Brandwerende klasse van minimale 60 minuten brandwerendheid
 • Brandwerende klasse van minimaal 120 minuten brandwerendheid

Het aantal minuten brandwerendheid staalconstructie staat voor de tijd die nodig is voordat de dragende constructie bezwijkt door hitte veroorzaakt door brand. Meestal is dit 60 minuten. Het is altijd belangrijk om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze regelgeving.

Er zijn ook Europese richtlijnen op gebied van brandwerende coating voor staal genaamd NEN-EN 13381. In deze richtlijnen staat beschreven hoe dik de laag brandwerende coating moet worden aangebracht op verschillende soorten staal. Ook wordt hierin beschreven hoe de tijdsduur van het bezwijken kan worden uitgerekend.

Bouwdelen en constructies testen op brandgedrag

Het berekenen van brandgedrag is ingewikkeld en mag in Nederland alleen gedaan worden door specialisten. Het gaat immers om veiligheid! In Nederland zijn er twee instituten die tests mogen uitvoeren en brandcertificaten mogen uitgeven; Efectis en Peutz.

Prijs van brandwerende coating voor staal

De prijzen voor brandwerende coating  en brandwerende verf varieert tussen de verschillende fabrikanten. Hieronder een voorbeeld:

Merk
Soort
Prijs
FSIBrandwerende coating hout€ 82,58 per 5 kg
PromatectBrandwerende plaat
(tbv staalbekleding)
€ 13,82 per m2
UnithermBrandwerende coating staal€ 247,30 per 12 kg

Een greep uit vele producenten en leveranciers in brandwerende en brandvertragende verf:

 • DMS
 • Sigma
 • Multifire
 • Brandex
 • Aalterpaint België
 • Van Merkensteijn Staalcoating B.V.
 • SIKA Nederland B.V.

Meer coating bedrijven staan in ons overzicht van Nederlandse coatingbedrijven.

Beton brandwerend maken | Brandwerendheid beton

Brandwerende coating op betonconstructies worden meestal na de bouw van het dragende gedeelte ter plekke op locatie aangebracht. Dit gebeurt nadat het beton voldoende is uitgehard en gedroogd. Het is kostenbesparend en veel effectiever om meteen de coating aan te brengen.

Het kan duur zijn om bijvoorbeeld een parkeergarage of een tunnel aan te passen naar een hogere brandweerstand wanneer deze al in gebruik is. De aanpassingen kunnen er namelijk voor zorgen dat het object een lange tijd niet gebruikt kan worden. Er is natuurlijk veel meer om rekening mee te houden.

Een extra barrière met brandwerende coating voor beton

Een brandwerende coating op beton zorgt voor een langere draagkracht. Het is een dunne laag coating die op een betonconstructie wordt aangebracht. Bij hitte zwelt de coating op tot een soort schuimlaag. Het maakt beton nog langer bestand tegen brand. Een brandvertragende coating lijkt overbodig omdat beton van zichzelf al erg brandwerend werkt. Toch zien we deze coating steeds meer in populariteit toenemen. De coating werkt in dit geval als een extra barrière tussen het vuur en beton.  Het kan hierdoor voor extra tijd zorgen in brandsituaties.

Beton brandwerend maken

Beton is één van de veiligste bouwmaterialen. Het heeft het een hoge brandweerstand en geeft weinig kans op vuurverspreiding. Beton is van nature een hitte isolerend materiaal. Zelfs bij hoge temperaturen laat beton geen gesmolten druppels regenen. Het werkt zelfs vuurdempend bij rondvliegen van brandend materiaal. Ondanks dat is er veel vraag naar brandwerende coating voor beton.

De brandvertragende coating wordt in dit geval aangebracht als een extra barrière tussen uitslaand vuur en het beton. Om de veiligheid voor het gebouw en de brandweerstand beton nog extra te verhogen wordt tijdens het bouwen gebruik gemaakt van betonnen compartimentering. Dit is bedoeld om het verspreiden van de brand te stoppen en de schade te beperken.

Brandwerende coating beton

Aanbrengen van brandwerende coating op beton

Betonnen constructies en vloeren kunnen bespoten of beschilderd worden met een laag brandvertragende coating. Voor het aanbrengen van brandvertragende lagen coatings zal de ondergrond altijd grondig schoongemaakt en vetvrij moeten zijn. Eerst wordt een hechtlaag aangebracht, opgevolgd door één of meerdere lagen brandwerende coating. Daarna volgt een toplaag voor definitieve afwerking.

Een brandwerende coating wordt niet alleen aangebracht vanwege de brandwerende eigenschappen. Een andere reden om bijvoorbeeld betonnen wanden te behandelen is om hoe het er uitziet. Er namelijk zijn veel soorten verf en coating. Van transparant tot gekleurd. Deze coatings kunnen de betonnen wanden een hele andere uitstraling geven.

Regelgeving brandwerende coating beton

Het vereiste niveau van brandveiligheid en brandwerendheid betonconstructies in gebouwen, ligt vast in de Nederlandse bouwregelgeving genaamd het Bouwbesluit. Deze eisen gelden voor heel Nederland. Per constructiemateriaal is er een zogenaamde NEN-norm voor het berekenen van de brandwerendheid. De NEN-normen in het Bouwbesluit zijn een uitstekend uitgangspunt om een veilig gebouw neer te zetten. Er zijn NEN-normen voor:

 • Voor brandwerendheid beton is er geen NEN brandwerendheidsnorm. Wel moeten constructies voldoen aan algemeen brandwerende regelgeving zoals beschreven in het Bouwbesluit.
 • Brandwerende coating voor diverse houtsoorten
 • Brandwerende coating voor staalconstructies en staal

Betonnen vloeren in (parkeer)garagesbrandwerende coating voor beton

Het is mogelijk om betonnen vloeren in bijvoorbeeld parkeergarages aan te passen naar een verhoogde brandweerstandsgraad door deze te voorzien van een laag brandwerende verf. Het zorgt voor verhoogde veiligheid voor mensen, bescherming van materialen en beperkt de schade van een brand. Dit kan vooraf al worden aangebracht in de fabriek (prefab) maar ook achteraf ter plaatse. Om dit soort constructies aan veel regelgeving moeten voldoen is het belangrijk om goed advies in te winnen. Wij helpen u hier graag mee!

Hout beschermen tegen brand?

Brandwerende coating op hout

Brandwerende coating op hout

Hoewel hout brandt, kan het stabieler zijn dan staal. Hout brandt af, maar blijft langer sterk qua draagkracht.

De brandbaarheid van hout is niet in minuten te berekenen. Is de houtsoort bekend? Dan kan de inbrandsnelheid worden uitgerekend. Hiermee wordt vastgesteld hoe lang de houten constructie brandwerend is. We noemen dit de brandklasse.

Om hout op te waarderen naar een betere brandklasse is het aanbrengen van een brandwerende coating voor hout een goede oplossing. De coating zal het onderliggende hout langer beschermen tegen inbranding.

Meer over het beschermen van hout tegen brand leest u hier: Brandwerende coating voor hout.

Brandwerende coating voor kunststof

Leidingen, kanalen en bekabeling zijn onmisbaar voor het transport van water, lucht of stroom tussen verschillende ruimtes in een gebouw. Wanneer deze door wanden en/of vloeren gaan, noemen we dit doorvoeringen. Als de wand of vloer met doorvoering deel uitmaakt van een brandwerende scheiding, dan stelt het Bouwbesluit strikte veiligheidseisen.

Kunststof doorvoeringen smelten bij hoge temperaturen. Al heel snel is er bij brand op de plek van de doorvoering niets meer aanwezig dan een gat. Ook bij kabels vormt brand een groot gevaar. Het kunststof rondom de kabels smelt snel helemaal weg. De koperen draad ligt open en geleidt de warmte.. Ook op kabels, kabelbundels en kabelgoten is het dus belangrijk om een brandwerende coating aan te brengen.

Brandwerende doorvoeringen | producten & prijzen

PROMASTOP®-CC is een ‘hybride’ brandwerende coating op waterbasis. Het combineert de positieve kwaliteiten van opschuimende en endotherme coatings. In combinatie met PROMASTOP®-CC voorbehandelde steenwolschot ontstaat het PROMASTOP®-CC systeem, dat wordt toegepast voor het brandwerend afdichten van kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

PROMASTOP®-CC  12,5 kg | 44 stuks per pallet | €136,37


Een veilig gevoel in huis

Brandwerende oplossingen worden veelgebruikt in publieke gebouwen, maar we zien het ook steeds meer in huis. Bijvoorbeeld een brandwerende vloer, het coaten van gordijnen, vloerkleden of modieuze houten deurconstructies. Het verzekert de eigenaar van extra bescherming en een veilig gevoel. Verf is de meestgebruikte brandwerende coatingsoort in huis. Wilt u meer weten over brandwerende verf voor de zichtbare delen van uw project? Kijk dan eens bij het speciale artikel over deze veelzijdige oplossing.

Een brandwerende coating voor thuis is:

 • Verkrijgbaar in diverse RAL- kleuren;
 • verkrijgbaar als transparante brandwerende spray voor stof;
 • gifvrij en reuk arm;
 • duurzaam.

Bij een kleine verbouwing kan men zelf ook een aantal brandwerende maatregelen nemen. Bekijk in onderstaand filmpje bijvoorbeeld hoe u bijvoorbeeld een kabelgoot brandwerend kunt afdichten met producten van Nulifire.

Toepassingen van brandwerende coating

De brandwerende coatings worden het meest toegepast in openbare ruimten, winkels, warenhuizen, voetbalstadions, grote winkels, overheidsgebouwen, gevangenissen, ziekenhuizen en scholen. In de regel plaatsen waar het van belang is dat er voldoende tijd is voor mensen om veilig aan de gevaren van brand te ontsnappen.

Ook worden brandwerende coatings aangebracht in ruimten waar de goederen beschermd moeten worden tegen instorten. Als een gebouw bestaat uit meerdere delen kan een brand in één ruimte al de constructie van het gehele gebouw in gevaar brengen.

Als er in een voetbalstadion brand uitbreekt op een klein gedeelte dan is het hele stadion in gevaar. Bij een reuzenrad zou een brand bij een geleider het hele reuzenrad in gevaar kunnen brengen.

Een goed, eerlijk maar ook juist advies is erg belangrijk. Zeker in een wereld waar aansprakelijkheid steeds belangrijker is. Wij helpen u hier graag bij.

brandwerende coating in gebouw


Brandwerende bekleding met brandwerende platen

Brandwerende platen worden gebruikt als brandwerende bekleding voor staal, muur of plafond. Om aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te voldoen dient u uw constructie brandwerend te maken, brandwerende platen kunnen hier in bijdragen. Afhankelijk van de plaat kunt u de brandwerendheid verlengen met 60 minuten of meer.

brandwerende platen

Brandwerende platen | prijs & producten

 • Glasroc brandwerende gipsplaten hebben een geteste brandwerendheid van 180 minuten. U kunt deze brandwerende plaat bevestigen op uw raamwerk met speciale schroeven. De brandklasse van glasroc is A1. Materialen in deze klasse dragen niet bij in elk stadium van de brand, ook niet bij een volledig ontwikkelde brand. Glasroc-f | 2400x1200x15mm | €99,00
 • Gyproc gipsplaten rf bestaan uit een kern van gips met een huls van gerecycled karton. In de gispkern zijn extra glasvezels toegevoegd voor een verhoogde brandwerendheid. Brandklasse van gyproc gisplaten is A2 Materialen in deze klasse dragen bij een volledig ontwikkelde brand niet bij aan de vuurlast en de branduitbreiding. Gyproc gipskartonplaten zijn geluidsisolerend en kunnen vlak en glad worden afgewerkt vanwege de afgeschuinde kanten. Gyproc gipsplaat soundblock | 260x60x12,5mm | €15,29
 • Fipro mansard platen zijn worden toegepast als constructie brandwerende plafonds en brandwerende liggerbekleding. Fipro mansard bied 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Is rechtstreeks onder een houten balklaag te monteren omdat de plaat bij hitte uitzet waardoor de naden dichttrekken. Fipro Mansard plaat AK brandwerend | 1900x1200x16mm | €116,21
 • Promatect brandwerende platen zijn geschikt voor het bekleden van wanden, plafonds en staalconstructies. Promatect platen zijn mits goed verwerkt zowel binnen als buiten toepasbaar. Promatect leent zich ook goed voor het bekleden van vuurwerkopslagplaatsen, containers en gevels. De brandwerende plaat bevat het kenmerk een geteste constructie 30 tot 120 minuten. Promatect 100 | 2500x1200x10mm | €52,95
 • Magoxx board zijn multifunctionele bouwplaten voor brandwerende oplossingen. Magoxx board bestaan uit 100% natuurlijke grondstoffen en zijn daardoor volledig recyclebaar. De platen lenen zich uitstekend voor het bekleden van wanden, plafonds en zijn geschikt voor vloer en infaroodverwarming.

Brandwerende plaat Gamma en andere bouwmarkten

Bij verschillende bouwmarkten zoals Praxis en Karwei hebben ze brandwerende platen te koop. Ook bij Gamma verkopen ze Gyproc gipsplaten en speciale hittebestendige lak. Verder worden de platen verkocht via bijvoorbeeld Bouwonline.com, Nullifire.com, Jongeneel.nl en Pontmeyer.nl.

Heeft u interesse in brandwerende coating? Wij zijn u graag van dienst! 

Wij kennen alle specialisten en brengen u geheel gratis in verbinding met diegene die het best aansluit bij uw vraag. Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen!